OL-TV                         TV - Oppegård                      TVO media
Vi skiftet navn til TV Oppegård AS, og vi produserte bl.a. kvinnefotball fra Sofiemyr stadion for NRK, div. video-produksjoner, og programmer for TV Follo. Våre egne faste, ukentlige programmer var programmer fra vårt eget studio i Landerudsenteret som "I grevens tid" med Andreas Westby og "Bokhjørnet", med Monika Hammerschmidt. "Lokalmagasinet" var et reportasjemagasin med ulike programledere som Berit Veiset, Anita Halvorsen og Line Alfheim. Sports-reportere her var Knut Brattvold og Tom Bakke som også jobbet for Creative Radio og Harald Synnes. Jon Hernes drev TV-Bingo med pizza fra Valentinos som premie. Sigurd O. Dancke var hele tiden ansvarlig redaktør for lokal-tv stasjonen som sammen med AB-TV i Bærum var Norges første lokal-tv stasjon.

I samarbeid med bl.a. Willy Østberg og Harald Lundstedt har vi laget en lokalhistorisk serie om Oppegård. Dette ble senere til en en egen hjemmeside og musikal. Fløysbonnmusikalen 2015, "Oppegårdeventyret", var en gave til til Oppegård kommunes 100-års jubileum samme år.

Telenor kjøpte opp kabel-anlegget til Norske Fjernsynsantenner. De endret systemene på kablingen, og da ble det vanskelig å sende fra 
kjeller´n i Landerudsenteret. Da startetTV-Oppegård et samarbeid med TV Follo, og vi produserte flere programmer for dem. Dette var på starten av 2000-tallet. For en periode var Sigurd Dancke redaktør, både i TVO og i TV Follo. Det har aldri vært mye fortjeneste i lokal-tv bransjen, snarere tvert i mot, dyrere utstyr, lokaler og lønninger gjorde at det stoppet opp for de fleste. 

Vi skiftet navn til TVO media og etablerte en nett-tv kanal. Vi hadde meget god intern kompetanse på mange felt, og her var det faktisk bare P3-tv som var før oss på nett. I 2005 eksploderte det med Youtube, ikke minst opptaket med puppen til Janet Jackson på Superbowl året i forveien sørget for dette. Selskapet ble  startet av tidligere medarbeidere i betalingstjenesten PayPal, og allerede året etter hadde Google kjøpt opp Youtube for 11 milliarder kroner! Da ga vi opp å konkurrere med vårt nett-tv...

OL-TV, TV Oppegård, TVO media har vært en fantastisk reise for alle oss involverte. Det var hovedsaklig ungdommer, mange fra Fløysbonn skole, som jobbet her og fikk opplæring av hverandre. Vi voksne lærte også veldig mye, filming, redigering m.m., som vi har hatt stor glede av, både i jobbsammenheng og privat. For ungdommene som skulle utdanne seg videre og søke jobber, så har kunnskapen og erfaringene fra lokal-tv hatt avgjørende betydning for nåværende yrke. Eksempelvis: fotograf/redigerer i TV2, programleder på Østlandssendingen, radioreporter i NRK, P3-profil, sjef for underholdningsavdelingen i NRK, data-ansvarlig på sykehus, Telenor m.m.

Jeg har med stor glede og stolthet vært referanse for flere tidligere medarbeidere i Oppegård Lokal-tv.

Sigurd O. Dancke
Startside
Oppegård Lokal-tv ble startet 1989/90 av daværende eier av Norske Fjernsynsantenner AS Morten B. Nilsen. Tor Holm drev TV-vakten AS på Tårnåsen-senteret, og i underetasjen startet man opp med de første sendingene.

Det var ikke helt tilfeldig det som skjedde: Simen Hanssen var Fløysbonn-elev og en del av Fløysbonn-musikalen som startet dette året, han jobbet også hos Tor på TV-vakten. Sigurd Dancke var musikal-sjef på Fløysbonn, og Simen var en del av media-teamet som bl.a. hadde ansvar for å filme den første musikalen "Papagayaekspressen". Norske Fjernsynsantenner hadde kablet opp hele Oppegård, og disse kablene kunne transportere lyd og bilde begge veier. Dermed kunne man sende fra f.eks. Tv-vakten. Fløysbonnmusikalen var det første programet OL-TV sendte. Senere kunne man også sende direkte fra kommunerstyremøter i Rådhuset. OL-TV var først i Norge med dette. Vi flyttet etterhvert inn i kjeller-lokaler på Landerud-senteret. Vegg i vegg med Creative radio/(studio) og de tidligere lokalene til legendariske Karjolen. Ingieråsen skole kunne også bidra med en meget begavet ung mann, Åge Ingierd, og lærer Ragnar Moe var en viktig støttespiller den første tiden.

Sigurd O. Dancke